PLATOO SUURE TEE KÕRVAL

PLATOO SUURE TEE KÕRVAL

PLATEAU BY THE BIG ROAD

Meeldivalt suur varieeruva pinnasega ala suure tee ääres. Ala pakub piisavalt kõrvalheli, et tunda end vabalt.

Pleasantly large area by a large road, which has a variety of different terrains. The area offers enough side sound to feel free.