LÄBI KÕRGE ROHU LIVIKO TAGA

LÄBI KÕRGE ROHU LIVIKO TAGA

THROUGH THE TALL GRASS BEHIND THE DISTILLERY

See asukoht on mõeldud veidi ekstreemsema loomusega inimestele, kes ei pelga sissekasvanud rohualasid ja ronimist. Kohapealt võib leida mõningaid artefakte, mis on sinna jäänud eelmiste seiklejate poolt.

This location is ideal for  people with a slightly more extreme nature, who are not afraid of ingrown grasslands and climbing. On the location you can find some artifacts left there by previous adventurers.