MÜGARIK NAGU SEAL MAJAMUUSEUMIS

MÜGARIK NAGU SEAL MAJAMUUSEUMIS

A MOUND AS IN THE HOUSE MUSEUM

Siit võid teekonna lühendamiseks rutates läbi joosta. Siia võid veidiks seiklema jääda. Palju sisse tallatud radu, kuid miks mitte luua endale uus meelepärane rada.

From here you can take a shortcut and hurry through. But you can also wonder here for a while. Lots of desire paths on the ground already, but why not create a new one for your own desire.